SORTEO

Listado de gañadores do sorteo de 25 vales de 100€, pagaranse mediante presentación de factura ou facturas, a nome do premiado ou premiada, expedidas por un comercio ou negocio de hostalería de Sarria cun importe total igual ou superior ao importe do premio.

DORSAL 30.- MARIO NUÑEZ ÁLVAREZ

DORSAL 140.- ROBERTO CID SANMARTIN

DORSAL 92.- GONZALO PEREIRA MURO

DORSAL 66.-  CARLOS DÍAZ LÓPEZ

DORSAL 47.- GLORIA LÓPEZ ROZAS

DORSAL 176.- MARÍA JOSÉ DIAZ FERNÁNDEZ

DORSAL 24.- ANTONIO GARCÍA BELLO

DORSAL 108.- CRISTEL SANJURJO RODRÍGUEZ

DORSAL 88.- CHRISTIAN PARRA LOMBARDERO

DORSAL 65.- ROCIO MUIÑA COBAS

DORSAL 50.- JOSE ANTOLÍN ALVAREZ

DORSAL 134.- MARÍA FERNÁNDEZ CASTRO

DORSAL 144.- JORGE ENRIQUE LÓPEZ ARMESTO

DORSAL 45.- MIGUEL LÓPEZ VALLADARES

DORSAL 49.- MARTA LÓPEZ LÓPEZ

DORSAL 145.- JORGE LÓPEZ VALERO

DORSAL 11.- BRAIS CARBALLEDO CACHAFEIRO

DORSAL 146.- MARCOS LÓPEZ VALERO

DORSAL 18.- SANTIAGO GARCÍA BELLO

DORSAL 43.- HUGO LÓPEZ MATA

DORSAL 3.- EVA QUIROGA LÓPEZ

DORSAL 101.- SHEILA ÁLVAREZ LEIZÁN

DORSAL 175.- DOLORES CASTRO LÓPEZ

DORSAL 174.- JOSÉ LUIS DÍAZ GÓMEZ

DORSAL 187.- EMMA LÓPEZ LÓPEZ